2 de maig 2018

Projecte: Sistema de salvament per a esports aquàtics


De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


SureSurf és un sistema de salvament per a esports aquàtics. El sistema mesura el ritme cardíac i quan detecta que hi ha un risc per a l'usuari perfora la vàlvula d'una bombona de CO2 que infla un flotador. Per perforar la vàlvula de la bombona fan servir un actuador lineal accionat per un solenoide. Atès que la força d'aquest actuador no és suficient, es fa servir un detonador basat en unes molles pretensades que s'alliberen quan s'activa el solenoide.

Esquema

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari