24 de febr. 2016

Projecte: Detector d’obstacles per a cecsDe la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Cal tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

L'Eyetex consisteix en una peça de roba que es posa al pit com si fos un "pegat" i que permet als invidents detectar obstacles que es troben per sobre la cintura (i que el bastó no detecta). Fa servir un sensor d'ultrasons per detectar els objectes i un brunzidor per advertir a l'usuari.En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

17 de febr. 2016

Projecte: Canellera amb altímetre i brúixolaAquesta setmana i les següents comentarem els projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Cal tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Avui comencem amb el projecte Hiker. El Hiker consisteix en una canellera que incorpora dues funcions: altímetre i brúixola que es poden alternar prement un polsador i mostren la informació en un Neo Pixel ring.
Pel que fa a la primera funció es es fa servir un sensor GPS i funciona de manera que cada 62,5 m d'alçada s'encendrà un LED i, per tant, la corona sencera de LED encesos serà equivalent a 1000 m d'alçada. Un sistema de colors prèviament determinat ajudarà al senderista a saber exactament si es troba a 120 m o 1120 m. Si ens trobem entre 0 i 1000 m el color dels LED serà el groc, entre 1000 i 2000 m el verd, entre 2000 i 3000 m el blau i entre 3000 i 4000 m seran LED vermells. El sistema no contempla alçades superiors a 4000 m.


Per altra banda, el sensor de camp magnètic farà de brúixola, que consisteix en un LED de color blau que sempre indica el nord i d'un altre de taronja fix al Neo Pixel ring. La funció d'aquest últim LED és senyalar la direcció que té el muntanyenc.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

10 de febr. 2016

Afegim música a les nostres creacions amb LilyPad MP3Amb els brunzidors piezoelèctrics o inductius podíem fer melodies però no permetien incloure veu o música als projectes. La placa LilyPad MP3 està dissenyada per a aquesta finalitat. Porta un microcontrolador, una targeta micro-SD i un decodificador MP3 (que també admet altres formats de so).En la seva forma bàsica (sense necessitat de fer cap programa) permet reproduir cinc peces preprogramades. Podem gravar cinc fitxers de so a la targeta micro-SD de tal manera que el primer caràcter de cada nom sigui un nombre de l’1 al 5. Quan connectem a massa l’entrada corresponent de la placa es reproduirà el fitxer corresponent. Per sentir el so podem connectar dos altaveus de 8 Ω i poca potència als terminals per cosir, uns auriculars o un equip de so (al jack d’auriculars).
Altaveu
En forma més avançada podem modificar el programa del microcontrolador per canviar el seu comportament. D’aquesta manera podem disposar lliurement de les entrades i sortides del microcontrolador o de les comunicacions sèrie i i2c. També podem soldar un commutador rotatiu a la placa que ens permetrà controlar el reproductor MP3 i, a més, incorpora un LED RGB.
Placa amb commutador rotatiu

Hi ha una pàgina per aprendre'n (en anglès) força completa.

3 de febr. 2016

LilyPad Reed – Detector d’imantsUn relé Reed és un contacte elèctric que es connecta quan té un imant molt proper i es desconnecta quan l’imant s’allunya. Els relés Reed solen ser relativament delicats per això el LilyPad Reed el porta tancat en una funda de plàstic que el protegeix.

LilyPad Reed

La connexió d’un LilyPad Reed és igual que la d’un polsador. Quan li acostem un imant equivaldrà a prémer el polsador i quan l’allunyem farà el mateix que si deixem anar el polsador.