28 de gen. 2015

Variem la llum que fa el ledPodem variar la llum que fa un led fent servir una sortida analògica, també coneguda com a sortida PWM. Les sortides analògiques el que fan és activar i desactivar la sortida a una velocitat molt ràpida de manera que el led, en realitat, s’està encenent i apagant a una velocitat tan gran que l’ull humà no nota el pampallugueig.

Quan pensem en encendre i apagar ràpidament normalment ens imaginem que està la meitat del temps encès i l’altra meitat apagat. Si fos així, el led faria aproximadament la meitat de llum. Però les sortides analògiques permeten variar quina part del temps està el led encès i quina part està el led apagat de manera que podem variar la lluminositat del led de manera efectiva.

A les sortides analògiques hi podem enviar un valor entre 0 i 255. Si hi enviem un 0 el led no s’encendrà i si li enviem un 255 es comportarà com si l’haguéssim connectat a una sortida normal (també anomenada sortida binària). Per tant, disposem de 256 possibles valors de lluminositat.

A la placa Flora les sortides 3, 6, 9 i 10 poden funcionar com a sortides analògiques.

El programa següent comença amb el led (connectat a la sortida 9) apagat i cada 0,1 segons augmenta una mica la seva lluminositat fins arribar al valor màxim. Després s’espera dos segons i torna a apagar el led i repetir la seqüència.

Programa

Podem connectar a la sortida 9 un dels tipus de leds que vam veure a una entrada anterior. En aquella entrada estaven a la sortida 12 però ara hem hagut de canviar ja que la 12 no té opció de sortida PWM.

21 de gen. 2015

El monitor sèrieEl monitor sèrie és una finestra que s’obre a l’ordinador i que permet comunicar-se amb el microcontrolador. Des del programa del microcontrolador podem enviar fàcilment informació que es mostrarà a la finestra i ens permetrà tenir informació sobre l’estat del programa.

El monitor sèrie és molt útil quan provem sensors nous ja que ens permet veure quin és el valor que ens dóna el sensor en cada moment. En veurem exemples més endavant. També és de gran ajuda quan un programa no fa el que esperem ja que si fem que el programa enviï informacions al monitor sèrie en punts estratègics podrem veure per quins punts passa i per quins no i quin és l’estat de les variables que ens interessen.

El monitor sèrie s’inicia posant la instrucció Serial.begin en la inicialització (setup). Podem enviar informació amb les instruccions Serial.print i Serial.println. Aquesta segona instrucció afegeix un salt de línia després d’enviar la informació.

Agafem, per exemple, el programa en el que llegíem el polsador i fem que ens enviï informació. En cada cicle ens enviarà el text lectura = seguit del valor llegit del polsador així com el text led encès o led apagat segons correspongui.


Programa

Per veure el que envia, cal prémer sobre el botó Botó que ens obrirà la finestra on rebem la informació.

14 de gen. 2015

Polsadors i interruptors integrats en el teixitEnlloc de fer servir un polsador, tenim l’opció d’integrar la funció del polsador en el nostre teixit. Com? Fent servir botons de pressió.


 Imatge del web d'Adafruit

Fent sevir botons de pressió metàl·lics connectats amb fil de cosir conductor podem fer la mateixa funció d’una manera senzilla i discreta. El circuit seria el següent:


La mateixa funció la podem fer servir amb Velcro® conductor.


  Imatge del web d'Adafruit