15 de juny 2016

Sensor de ritme cardíacEl sensor de ritme cardíac ens permet detectar cada cop que es produeix un pols cardíac i determinar les pulsacions per minut. La mesura es fa per reflexió de la llum i es pot fer en dos llocs diferents: la punta d’un dit (fent servir una cinta ajustable) o el lòbul de l’orella (posant-se el sensor com a arracada). El kit incorpora tots els accessoris necessaris per a les dues utilitzacions.
sensor de ritme cardíac

El sensor ens dóna una lectura proporcional al nivell del senyal del pols i, per tant, requereix una certa complexitat a l’hora de detectar els pendents de pujada i baixada del pols que ens permetran mesurar les pulsacions. És molt recomanable la lectura del manual d’iniciació.

Com cada any, tanquem per vacances. Aquesta és la darrera entrada del curs i tornem al setembre.

8 de juny 2016

Sensor d'acceleracióFa uns mesos havíem parlat d’un sensor d'acceleració i camp magnètic però es tractava d’un element complicat que requeria unes llibreries específiques per ser llegit.

Avui presentem un sensor d'acceleració més senzill (no llegeix camp magnètic) que no té una lectura molt acurada però que pot ser perfectament adequat per a la majoria de projectes de tecnologia vestible. Amb aquest sensor podem veure fàcilment en quina direcció va la gravetat i, per tant, saber en quina posició (dreta, estirada) està la persona que el porta. També ens pot servir per a detectar acceleracions, frenades, caigudes, etc.

Sensor d'acceleració
Aquest sensor es connecta a tres entrades analògiques i dóna, per a cada canal, aproximadament 1,5 V sense acceleració i 1,8 V amb l’acceleració de la gravetat. Si l’acceleració és el doble que la de la gravetat la tensió serà 2,1 V i anirà augmentant o disminuint en 0,3 V per cada múltiple de l’acceleració de la gravetat que es variï.

La placa (de 2 cm de diàmetre) només té cinc potes: el positiu i el negatiu d'alimentació i les tres sortides (per a cada direcció: X, Y i Z). És important destacar que la tensió d’alimentació només pot anar entre 1,8 i 3,6 V. Si el connectem a 5 V, probablement destruirem el sensor.

1 de juny 2016

Comunicació XBeeEn alguns projectes ens pot fer falta comunicar-nos amb altres microcontroladors o, fins i tot, amb ordinadors. Hi ha diversos tipus de comunicacions però la majoria no tenen una versió preparada per a projectes e-tèxtils. Una bona opció pot ser la placa LilyPad XBee.

LilyPad XBee     LilyPad XBee amb un mòdul XBee incorporat


La fotografia de l'esqu erra correspon a la placa LilyPad XBee i la de la dreta a la mateixa placa amb un mòdul XBee incorporat.

Aquesta placa és només un suport (amb algun petit component electrònic) on hi podem acoblar algun mòdul XBee i establir una comunicació segons l’estàndard Zigbee. Abans d’intentar fer algun projecte amb XBee convé fer algunes proves del funcionament d’aquesta tecnologia. Hi ha una pàgina per aprendre’n (en anglès) força completa.