25 de maig 2016

Placa Lilypad Simblee (Bluetooth)

En alguns projectes ens pot fer falta comunicar-nos amb altres elements, per exemple amb un telèfon mòbil. Hi ha diversos tipus de comunicacions però la majoria no tenen una versió preparada per a projectes e-tèxtils. Una bona opció pot ser la placa Lilypad Simblee.

Lilypad Simblee


Aquesta placa porta un microcontrolador preparat per a la comunicació Bluetooth. Abans d'intentar fer algun projecte amb Bluetooth convé fer algunes proves del funcionament d'aquesta tecnologia. Hi ha una pàgina per aprendre'n (en anglès).

18 de maig 2016

Sensor de soEn realitat es tracta d’un micròfon i un petit amplificador muntat en una placa. En aquest cas, no hem trobat cap model dissenyat per a tecnologia vestible però sí que hem trobat unes plaques prou petites als webs d’Sparkfun i Adafruit. Aquest darrer permet ajustar l’amplificació del senyal.

Sensor de so      Sensor de soEl sensor es connecta amb tres fils: els d’alimentació (positiu i negatiu) i el de senyal que connectarem a una entrada analògica, com a la imatge següent.
Connexió del sensor de so
El sensor ens dóna una lectura proporcional al senyal de so i, per tant, caldrà tractar els valors llegits per trobar l’amplitud del so. Una forma senzilla és llegir el senyal durant un cert temps (per exemple 0,1 s) i guardar-se el valor més gran i el més petit. Acabat aquest temps, l’amplitud serà la resta dels dos i podrem tornar a mirar l’evolució del senyal.

11 de maig 2016

Materials electroluminescentsEls materials electroluminescents emeten llum per la seva superfície quan s’alimenten amb corrent altern. Podem posar una placa electroluminescent dins una peça de roba i que la llum surti només per uns forats estratègicament situats. També podem fer servir fil electroluminescent per il·luminar el contorn d’una peça.

fil electroluminescent

Atès que funcionen amb corrent altern d’una tensió una mica elevada, cal un ondulador (alimentat amb piles) per passar de corrent continu a corrent altern. Normalment el fabricant ens dirà quin és l’ondulador més adequat o ens proposarà un kit amb tots els elements. Els terminals de corrent altern han d’estar ben aïllats i protegits ja que si els toquem ens podem enrampar.

Adafruit comercialitza plaques de 10 per 10 cm de colors blanc, blau i turquesa i cintes de 100 cm de llarg de colors vermell, blau , verd, blanc i turquesa. També disposa de rotlles de fil de 2,5 m de llarg en colors blanc, vermell, blau, turquesa, verd, taronja, groc i rosa.

Sparkfun comercialitza rotlles de fil de 3 m de llarg en colors blanc, groc, vermell, blau, verd, porpra, rosa i taronja.

4 de maig 2016

Sensor de forçaUna aplicació típica dels sensors de força és posar-los en els peus o en el cul dels pantalons i així poder saber quan el cos està recolzat sobre el peu o si la persona està asseguda.
Sensor de força

Aquests sensors tenen un valor de resistència que varia amb la pressió aplicada. Combinant-los amb una resistència fixa els podem llegir amb una entrada analògica del microcontrolador. La figura mostra la connexió més habitual.


Adafruit els comercialitza en tres formats: cercle d’1,9 cm de diàmetre, quadrat de 4,4 cm i tira de  61 cm. Sparkfun també els comercialitza en tres formats molt similars: cercle d’1,7 cmde diàmetre, quadrat de 4,5 cm i tira de  61 cm.

Cal tenir present que la part de l'extrem, on hi ha les potes de connexió, no és flexible i, per tant, la podem trencar si la dobleguem.