30 de març 2016

Projecte: Pantalons interactiusPer acabar amb els projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB, avui presentem el darrer exemple. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Cal tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Els Pantambor són uns pantalons interactius que permeten fer sons quan es toquen determinats punts i també permeten jugar al conegut Simon. El programa incorpora els dos modes de funcionament que es poden triar segons quin polsador tàctil es toca al començament del programa.


En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

16 de març 2016

Projecte: Jaqueta per a corredorsDe la mateixa manera que a les setmanes anteriors, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Cal tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

En aquest cas, es tracta d'una samarreta per a corredors que informa sobre el recorregut que manca per fer i dóna missatges motivadors. Abans de sortir, el corredor indica amb un polsador la distància (en múltiples de 500 m). La distància introduïda es visualitza en un Neo Pixel ring de manera que cada LED encès són 500 m. Per poder fer distàncies superiors a 8 km, el color dels LED canvia a les següents voltes. Si ens trobem entre 0,5 i 8 km el color dels LED serà el vermell, entre 8,5 i 16 km el blau, entre 16,5 i 24 km el verd, entre 24,5 i 32 km el lila, entre 32,5 i 40 km el groc i entre 40,5 i 48 m seran LED de color verd blavós. A mesura que el corredor va fent kilòmetres, els LED es va apagant o canviant de color segons correspongui, de manera que els LED encesos indiquen sempre la distància que manca encara.


La mesura de la distància es fa a partir de la lectura d'un sensor GPS. El sensor fa una lectura cada segon i amb la velocitat mesurada pel sensor se sap el tros recorregut en aquest segon.

Per poder donar missatges motivadors al corredor i posar-li una música que l'acompanyi, s'ha emprat una placa LilyPad MP3 connectada a uns auriculars.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

9 de març 2016

Projecte: Jaqueta per a ciclistesDe la mateixa manera que a les setmanes anteriors, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Cal tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Enlighted jacket és una jaqueta pensada per millorar la seguretat dels ciclistes. Incorpora intermitents (amb control manual) i llums de posició i frenada (de funcionament automàtic).L'encesa dels intermitents es fà amb un parell d'interruptors situats als costats. En canvi, els llums de posició es controlen amb un sensor de lluminositat i els de fre amb un d'acceleració.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

2 de març 2016

Projecte: Funda antirobatori per a portàtilDe la mateixa manera que a les setmanes anteriors, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Cal tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

FundeX és una funda per a ordinador portàtil que avisa de forma lluminosa i acústica quan l'obre alguna persona no autoritzada.


La funda porta un interruptor, situat en un lloc dissimulat, que permet activar o desactivar l'alarma. Si algú obre la funda quan l'alarma està activada s'encendran dos LED de color groc durant tres segons. Si un cop passats cinc segons l'alarma no ha estat desactivada, els LED es canviaran a color vermell i sonarà l'avís d'alarma.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.