20 de juny 2018

Sabates amb LED

Avui us presentem unes sabates que us permetran destacar a la propera festa. L’autora, que signa amb el nom de Gella, ha pensat aquestes sabates per al dia de Sant Valentí i, per això, n’ha escollit unes que porten un espai en forma de cor al taló. En aquest espai hi ha posat uns LED.

Sabata

Podeu trobar l’explicació al web d’Sparkfun.

Sabates

Ja s’acaba el curs escolar. Com cada any, aquest blog farà un descans fins al setembre.

13 de juny 2018

Faldilla amb fibra òptica

Ja hem vist algunes aplicacions amb fibra òptica sobre teixit i sempre resulten espectaculars. Aquest cop us presentem aquesta faldilla dissenyada per una persona que signa amb el pseudònim de spookydonuts.

Faldilla

Tota la faldilla incorpora fibra òptica que és il·luminada amb uns LED controlats amb una placa Gemma que permet anar canviant el color.

Faldilla

Si us animeu a fer-ho, teniu les instruccions completes al web d’Instructables.

6 de juny 2018

Orelles de gat amb LED

Avui comentem un projecte curiós, es tracta d’unes orelles de gat que incorporen LED. Ideals per a carnestoltes.

Les orelles acabades

La diadema amb les orelles està impresa amb una impressora 3D. Dins de cada orella hi va una petita placa de circuit imprès que es pot comprar en línia i sobre la que s’han de soldar els LED i altres accessoris (microcontrolador, pila, resistències).Un cop estan muntats els circuit i posats al seu lloc es pot personalitzar el conjunt.

Circuits muntats

Podeu trobar les instruccions completes al web d’Instructables.

30 de maig 2018

Ulleres per a snowboard amb LED

Avui us comentem un projecte relativament fàcil de fer. Es tracta d’unes ulleres per a snowboard que incorporen una tira de LED NeoPixel controlats amb una placa Gemma. Atès que els NeoPixel van per la banda interior del vidre, no són visibles des de l’exterior quan estan apagats.


Ulleres amb LED

Podeu trobar les instruccions per fer el projecte a la pàgina 86 del número 2 de la revista HackSpace magazine.

23 de maig 2018

Projecte: Guant que tradueix els colors a sons

Per acabar amb els projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB avui presentem el darrer exemple. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


Guant

Smartglove és un guant amb un sensor de color al dit. Quan l'usuari assenyala un objecte amb el dit, el guant emet un so d'una freqüència concreta que correspon al color de l'objecte assenyalat. Això permet a les persones daltòniques tenir una manera de conèixer els colors dels objectes. El guant porta un LED NeoPixel que serveix per comprovar el funcionament del guant i mostra el color equivalent al que llegeix el sensor. L'interruptor permet desactivar el seu funcionament quan no s'està en mode prova.


Esquema
En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

16 de maig 2018

Projecte: Canellera que t’indica el camí més curt al metro

De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


Esquema
La SubwayCompass és una canellera que indica a l'usuari la direcció de la parada de metro més propera i les línies que hi passen.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

9 de maig 2018

Projecte: Motxilla intel·ligent

De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Motxilla

Smart Backpack és una motxilla que informa a l'usuari de la seva temperatura corporal així com de la direcció del nord i l'altura.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.