23 de maig 2018

Projecte: Guant que tradueix els colors a sons

Per acabar amb els projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB avui presentem el darrer exemple. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


Guant

Smartglove és un guant amb un sensor de color al dit. Quan l'usuari assenyala un objecte amb el dit, el guant emet un so d'una freqüència concreta que correspon al color de l'objecte assenyalat. Això permet a les persones daltòniques tenir una manera de conèixer els colors dels objectes. El guant porta un LED NeoPixel que serveix per comprovar el funcionament del guant i mostra el color equivalent al que llegeix el sensor. L'interruptor permet desactivar el seu funcionament quan no s'està en mode prova.


Esquema
En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

16 de maig 2018

Projecte: Canellera que t’indica el camí més curt al metro

De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


Esquema
La SubwayCompass és una canellera que indica a l'usuari la direcció de la parada de metro més propera i les línies que hi passen.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

9 de maig 2018

Projecte: Motxilla intel·ligent

De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Motxilla

Smart Backpack és una motxilla que informa a l'usuari de la seva temperatura corporal així com de la direcció del nord i l'altura.

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

2 de maig 2018

Projecte: Sistema de salvament per a esports aquàtics


De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


SureSurf és un sistema de salvament per a esports aquàtics. El sistema mesura el ritme cardíac i quan detecta que hi ha un risc per a l'usuari perfora la vàlvula d'una bombona de CO2 que infla un flotador. Per perforar la vàlvula de la bombona fan servir un actuador lineal accionat per un solenoide. Atès que la força d'aquest actuador no és suficient, es fa servir un detonador basat en unes molles pretensades que s'alliberen quan s'activa el solenoide.

Esquema

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

25 d’abr. 2018

Projecte: Pijama intel·ligent


De la mateixa manera que a la setmana passada, avui comentem un dels projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Pijama

El Pylux és un pijama que quan l'usuari s'aixeca encén uns llums que porta incorporats sempre que no hi hagi prou llum ambient. També incorpora un sistema per despertar a l'usuari quan porta dormint un temps predeterminat.

Esquema

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

18 d’abr. 2018

Projecte: Samarreta per a ciclistes


Aquesta setmana i les següents comentarem els projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB durant el quadrimestre passat. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.

Samarreta

Avui comencem amb el projecte que jo he batejat amb el nom de VeloDist. Es tracta d’una una samarreta per a ciclistes que incorpora uns sensors d'ultrasons que detecten la proximitat d'un vehicle pel darrere o un avançament perillós. També incorpora un sensor de llum que gestionarà l'encesa d'unes tires de LED que actuen com a llums de posició.

Esquema

En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

11 d’abr. 2018

El món del cosplay

Per si encara no n’heu sentit parlar, el cosplay consisteix en disfressar-se d'un personatge de manga, videojoc o anime. Molts cosplayers són autèntics artistes i se’ls pot veure fàcilment a les fires i salons de còmic i els seus voltants.

Hi ha vestits de cosplay que incorporen tecnologia vestible. Avui comentarem un parell de llibres destinats a aquells cosplayers que vulguin incorporar LED i altres elements a les seves creacions. Tots dos són de la coneguda cosplayer Svetlana Quindt (@KamuiCosplay).

El més adequat per començar seria The Book of Cosplay Lights - Getting Started with LEDs en el que explica, com afegir LED als vestits, com combinar els LED amb altres materials (resina, plexiglàs, etc.), com calcular la durada de les bateries, etc.The Book of Cosplay Lights - Getting Started with LEDs

L’altre llibre és Advanced Cosplay Lights - Animated LEDs que es centra ja en el control dels LED des d’un microcontrolador.


Advanced Cosplay Lights - Animated LEDs

Si ets cosplayer, per què no fas un pas més i hi afegeixes tecnologia?