23 de maig 2018

Projecte: Guant que tradueix els colors a sons

Per acabar amb els projectes de tecnologia vestible que han fet els meus estudiants a l’assignatura Projecte I de l’ETSEIB avui presentem el darrer exemple. Cal destacar que a segon curs encara no han estudiat electrotècnia ni electrònica i que tenien un nombre limitat d’hores per desenvolupar el seu projecte. Convé tenir, també, present que es tracta de prototipus i que, si s'hagués disposat de més temps, els dissenys i els acabats es podrien millorar. És probable també que, per motiu del temps disponible, els programes no estiguin optimitzats o continguin alguna errada.


Guant

Smartglove és un guant amb un sensor de color al dit. Quan l'usuari assenyala un objecte amb el dit, el guant emet un so d'una freqüència concreta que correspon al color de l'objecte assenyalat. Això permet a les persones daltòniques tenir una manera de conèixer els colors dels objectes. El guant porta un LED NeoPixel que serveix per comprovar el funcionament del guant i mostra el color equivalent al que llegeix el sensor. L'interruptor permet desactivar el seu funcionament quan no s'està en mode prova.


Esquema
En aquesta pàgina podeu trobar l’esquema del circuit i el programa corresponent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari