29 d’abr. 2015

Polsadors tàctilsEls polsadors tàctils són elements metàl·lics o parts fetes amb teixitconductor que s'activen quan es toquen amb el dit o una altra part del cos. Els polsadors tàctils necessiten dues potes del microcontrolador i l'ús d'una llibreria específica.

El connexionat bàsic d'un polsador tàctil seria el de la figura següent en el que una pota (en aquest cas la D9) actua com a emissor i es connecta al botó amb una resistència de valor molt gran. En la figura són 10 MΩ però podria estar entre 100 kΩ i 20 MΩ. La pota que actua com a receptor (en el nostre cas la D10) es podria connectar directament al botó però és preferible posar-hi una resistència d'entre 0,5 kΩ i 2 kΩ (a la figura és 1 kΩ).
polsador tàctil

Si el nostre circuit està alimentat amb piles o bateries, pot ser que no funcioni per manca d'un punt de referència. És recomanable connectar la pota GND del microcontrolador a algun element metàl·lic gros per donar-li una referència; com es mostra a la figura següent. El podeu connectar a un tub d'aigua, un moble metàl·lic, etc. No el connecteu mai a un punt de la instal·lació elèctrica.
polsador tàctil

En elements vestibles no podem connectar-ho a un element metàl·lic. En aquest cas es pot posar connectat a un tros de teixit conductor que estigui en contacte permanent amb alguna part del cos. No és una bona idea fer servir els dits com a referència perquè la pell és mal conductora. És preferible, per exemple, posar aquesta connexió al mig de l'esquena.

En cas que vulguem afegir més polsadors només necessitem afegir una pota per polsador ja que l'emissor pot ser el mateix en tots ells. A la següent figura podem veure com connectaríem dos polsadors tàctils.
dos polsadors tàctils

Per fer servir els polsadors tàctils necessitem unes llibreries (preparades per Paul Badger) que ens podem baixar del web d'Arduino.

Jo vaig baixar les llibreries i les vaig intentar instal·lar però vaig tenir dos petits problemes. El primer problema era el nom de la carpeta que hi havia dins el fitxer zip era arduino-libraries-CapacitiveSensor-3e33f75 i resulta que l'entorn Arduino no admet guions en els noms de fitxer. Aquest problema s'arregla canviant el nom de la carpeta; per exemple a CapacitiveSensor. El segon problema és que dins del fitxer comprimit hi trobem el següent arbre de directoris del que només el tros requadrat hem de copiar a la carpeta libraries de l'entorn Arduino.
Contingut del fitxer ZIP

El següent programa llegeix un botó tàctil que fa servir la pota D9 com a emissor i la D10 com a receptor i que encén el led de la placa cada cop que algú toca el botó.

Programa
En cas de fer servir dos sensors, caldria duplicar (amb els paràmetres convenients) la segona línia i la quarta així com fer la lectura del segon sensor.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari