25 de febr. 2015

Leds tricolorEls leds tricolor o leds RGB són una agrupació de tres leds en una sola peça. Porten un led vermell, un de verd i un de blau de manera que podem aconseguir diversitat de colors amb un únic led.


Podem trobar leds tricolor a qualsevol botiga d'electrònica. La configuració més freqüent és amb càtode (negatiu) comú, de manera que tenim una pota per a cada un dels tres colors i una per al negatiu. També existeixen amb l’ànode (positiu) comú. Cal consultar el catàleg per saber quina pota és cada una. Els connectarem amb el càtode a GND i la pota corresponent a cada color amb la seva resistència a una de les sortides del microcontrolador. En alguns models les característiques dels tres colors són iguals però en molts casos cada color té unes característiques diferents que poden fer que les tres resistències necessàries no siguin del mateix valor.


Els leds tricolor no només ens permeten obtenir els tres colors que incorporen (vermell, blau i verd) sinó alguns colors més. En teoria, combinant aquests tres colors (amb diferents intensitats) podem obtenir quasi infinits colors. Si els connectem a una sortida binària només podem tenir els colors activats o desactivats (sense variar-ne la intensitat) i, per tant, el nombre de possibles colors és reduït. En principi, disposem dels de la taula següent en la que un 1 indica que la sortida està activada i un 0 que està desactivada.


Vermell (R) Verd (G) Blau (B) Color
1 0 0 Vermell
0 1 0 Verd
0 0 1 Blau
1 1 0 Groc
1 0 1 Magenta
0 1 1 Cian
1 1 1 Blanc

Alternant de forma ràpida dues o més combinacions podem fer alguns colors intermedis; per exemple:

Vermell (R) Verd (G) Blau (B) Color
1 0 1 Morat
0 0 1


Si connectem el led tricolor a tres sortides analògiques (PWM) podem fer qualsevol color a base de posar els codis RGB a les tres sortides corresponents. Si volem filar una mica prim amb els colors, és convenient triar leds que tinguin les mateixes característiques per als tres colors i es puguin posar tres resistències iguals. Si no és així, es fa difícil aconseguir que els tres colors facin la mateixa llum i s'acaba notant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari