2 de nov. 2016

Monitor sèrie per a les plaques GemmaLa placa Gemma no porta (com sí porta la placa Flora i moltes altres plaques) una connexió sèrie sobre el port USB. Per tant, no es pot fer servir la comunicació sèrie per fer comprovacions del funcionament del programa. Quan es fan servir segons quins tipus de sensors és necessari poder conèixer els valors de lectura dels mateixos per poder fer els ajustos corresponents al programa. Una opció és fer el desenvolupament amb una altra placa (per exemple la Flora) i després passar el muntatge a la placa Gemma. A continuació us comentem una altra opció.

La primera opció seria fer servir un cable de comunicació USB per amicrocontroladors, connectar-lo a les potes D0 i D1 de la placa Gemma i fer servir la comunicació sèrie per software per connectar la placa amb l'ordinador. En aquesta pàgina d'Adafruit ens expliquen com fer-ho. L'inconvenient és que ens ocupa dues de les tres connexions d'entrada i sortida de la placa (D0 i D1) i, per tant, només ens en queda una (D2) per a la connexió del sensor. Si només volem enviar dades a l'ordinador i no ens cal rebre, només cal connectar la pota D1 (que correspon a TX) i així ens queden lliures les entrades D0 i D2.
Cable USB

La llibreria SoftwareSerial permet crear un canal sèrie sobre dues potes del microcontrolador, diferents de les del canal sèrie normal. Convé consultar quines potes del microcontrolador poden servir per a aquesta finalitat.

Per fer servir aquesta comunicació cal incloure en el programa la llibreria corresponent.Cal definir un objecte de tipus SoftwareSerial indicant les potes de recepció (RX) i transmissió (TX). En la inicialització hem d'indicar la velocitat de comunicació. La instrucció és similar a la de la comunicació sèrie normal. Podem fer servir les comandes print i println per enviar dades al nou canal, de manera semblant a com ho fem amb el canal normal. També podem fer servir el port per a lectura. Com a exemple, el següent programa comprova si un dels dos canals sèrie ha rebut dades. Si n'ha rebut, les llegeix i les escriu a l'altre canal.

Programa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari